03-6471557 משתלה סיטונאית » עונתיים » חורף » פלוקס
פלוקס
פלוקס

תנאים

שמש מלאה / חצי צל.

גובה

30 ס"מ.

פריחה

שלל צבעים בשמת בקטן.

עלווה

קטנה צפופה.