03-6471557 משתלה סיטונאית » עונתיים » חורף » מימולוס
מימולוס
מימולוס

תנאים

שמש מלאה / חצי צל.

גובה

40 ס"מ.

פריחה

שלל צבעים פרח מגוון.

עלווה

נמוכה עלים גדולים.