03-6471557 משתלה סיטונאית » עונתיים » חורף » מנטור
מנטור
מנטור

תנאים

שמש מלאה / חצי צל.

גובה

40 ס"מ.

פריחה

צבעי פסטל .

עלווה

אפורה ירוקה עלים מאורכים.