03-6471557 משתלה סיטונאית » עונתיים » חורף » נמזיה
נמזיה
נמזיה

תנאים

שמש מלאה.

גובה

30-40 ס"מ.

פריחה

שלל צבעים.

עלווה

עלים מאורכים.