03-6471557 משתלה סיטונאית » עונתיים » חורף » לובליה
לובליה
לובליה

תנאים

שמש מלאה / חצי צל.

גובה

20 ס"מ.

פריחה

כחולה, ורודה, לבנה.

עלווה

קטנה צפופה.