03-6471557 משתלה סיטונאית » עונתיים » חורף » לוע ארי גבוה ננסי
לוע ארי גבוה ננסי
לוע ארי גבוה ננסי

תנאים

שמש מלאה .

גובה

40-50 ס"מ 20-15 ס"מ הננסי.

פריחה

שלל צבעים.

עלווה

ארוכה.