03-6471557 משתלה סיטונאית » עונתיים » חורף » אמנון ותמר
אמנון ותמר
אמנון ותמר

תנאים

שמש מלאה \חצי צל

גובה

20 ס"מ.

פריחה

שלל צבעים.

עלווה

עגולה בינונית.

 

זנים: קיימים זנים ננסים.