03-6471557 משתלה סיטונאית » עונתיים » חורף » סלסי כסף
סלסי כסף
סלסי כסף

תנאים

שמש מלאה \חצי צל

גובה

20 ס"מ.

פריחה

לבן, סגול, ורוד ריחנית.

עלווה

גזורה.