03-6471557 משתלה סיטונאית » עונתיים » חורף » חורף
סלסי כסף
צמחים אלו מאופינים בפריחה מסיבית ומתמשכת אשר צובעת את הגן בעונות אלו והופכת אותו לססגוני ומרהיב. צמחים אלו מתאימים הן לשתילה במיכלים והן לשתילה באדמה.
אמנון ותמר
צמחים אלו מאופינים בפריחה מסיבית ומתמשכת אשר צובעת את הגן בעונות אלו והופכת אותו לססגוני ומרהיב. צמחים אלו מתאימים הן לשתילה במיכלים והן לשתילה באדמה.

לוע ארי גבוה ננסי
צמחים אלו מאופינים בפריחה מסיבית ומתמשכת אשר צובעת את הגן בעונות אלו והופכת אותו לססגוני ומרהיב. צמחים אלו מתאימים הן לשתילה במיכלים והן לשתילה באדמה.
לובליה
צמחים אלו מאופינים בפריחה מסיבית ומתמשכת אשר צובעת את הגן בעונות אלו והופכת אותו לססגוני ומרהיב. צמחים אלו מתאימים הן לשתילה במיכלים והן לשתילה באדמה.
נמזיה
צמחים אלו מאופינים בפריחה מסיבית ומתמשכת אשר צובעת את הגן בעונות אלו והופכת אותו לססגוני ומרהיב. צמחים אלו מתאימים הן לשתילה במיכלים והן לשתילה באדמה.
מנטור
צמחים אלו מאופינים בפריחה מסיבית ומתמשכת אשר צובעת את הגן בעונות אלו והופכת אותו לססגוני ומרהיב. צמחים אלו מתאימים הן לשתילה במיכלים והן לשתילה באדמה
מימולוס
צמחים אלו מאופינים בפריחה מסיבית ומתמשכת אשר צובעת את הגן בעונות אלו והופכת אותו לססגוני ומרהיב. צמחים אלו מתאימים הן לשתילה במיכלים והן לשתילה באדמה.
פלוקס
צמחים אלו מאופינים בפריחה מסיבית ומתמשכת אשר צובעת את הגן בעונות אלו והופכת אותו לססגוני ומרהיב. צמחים אלו מתאימים הן לשתילה במיכלים והן לשתילה באדמה.