03-6471557 משתלה סיטונאית » עשבוניים » פורמיום
פורמיום
פורמיום

תנאים

שמש מלאה- חצי צל.

השקייה

בינונית, מועטה.

פריחה

אדומה.

עלווה

מחודדת זקופה בגוון אדום ירוק,  מגוון.