03-6471557 משתלה סיטונאית » עשבוניים » דיאנלה
דיאנלה
דיאנלה

תנאים

חצי צל - צל.

השקייה

בינונית.

פריחה

סגולה.

עלווה

מחודדת זקופה בגוון צהוב ירוק,  ירוק לבן.