03-6471557 משתלה סיטונאית » עשבוניים » דייטס
דייטס
דייטס

תנאים

שמש מלאה- חצי צל - צל.

השקייה

בינונית.

פריחה

לבנה, צהובה.

עלווה

מחודדת ישרה בגוון ירוק.