03-6471557 משתלה סיטונאית » עשבוניים » מיסקנטוס זנים שונים
מיסקנטוס זנים שונים
מיסקנטוס זנים שונים

תנאים

שמש מלאה- חצי צל.

שימושים

מיכלים, מסלעות.

פריחה

שיבולים בגוונים שונים, דמוי עשבים.

עלווה

כסופה, ירוקה, מגוונת, אדומה.