03-6471557 משתלה סיטונאית » עשבוניים » לירופה
לירופה
לירופה

תנאים

צל- חצי צל.

השקייה

בינונית.

פריחה

סגולה, לבנה.

עלווה

ירוק כהה, מגוון.