03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » יסמין פוליאנטום
יסמין פוליאנטום
יסמין פוליאנטום