03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » הרדנברגיה תלתנית
הרדנברגיה תלתנית
הרדנברגיה תלתנית


ירוק עד

פריחה

אשכולות סגולים . פורח בחורף ובאביב.

תנאים

שמש מלאה - חצי צל.

תנאי טיפוס

נכרך , זקוק לרשת טיפוס או עמודי טיפוס.  
.