03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » ביגנוניית הקנוקנות ( טנגרין ביוטי )
ביגנוניית הקנוקנות ( טנגרין ביוטי )
ביגנוניית הקנוקנות ( טנגרין ביוטי )


ירוק עד בחורף עלווה אדומה

פריחה

אדום בצורת גביע .פורח באביב ובקיץ.
 

תנאים

שמש מלאה - חצי צל.

תנאי טיפוס

זקוק לרשת לטיפוס נכרך סביב עמודים.