03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » רוספליה
רוספליה
רוספליה

תנאים

 חצי צל / צל.

גובה

60-100 ס"מ.

פריחה

סגול לבן.

עלווה

מגוונת ירוקה.

שימושים: שיח דגש מיכלים, גדר חיה.

השקיה:  בינונית.