03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » דיאקסיה
דיאקסיה
דיאקסיה

תנאים

שמש מלאה / חצי צל.

גובה

30 ס"מ משתרע.

פריחה

שלל צבעים.

עלווה

קטנה צפופה.

שימושים: למיכלים למסלעות, כיסוי שטח.
השקיה: מועטה / בינונית.