03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » לובליה רב שנתית
לובליה רב שנתית
לובליה רב שנתית

תנאים

שמש מלאה / חצי צל.

גובה

30 ס"מ משתרע.

פריחה

תכלת , כחול , כחול לבן.

עלווה

צפופה עגולה.

שימושים: למיכלים למסלעות.
השקיה: בינונית.