03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » פנסטמון
פנסטמון
פנסטמון

תנאים

שמש מלאה / חצי צל.

גובה

40-70-ס"מ.

פריחה

שלל צבעים יפים.

עלווה

מאורכת ירוקה.

שימושים: ערוגות , מיכלים .
השקיה: בינונית.

זנים : קיימים המון זנים.