03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » פלקטרנטוס
פלקטרנטוס
פלקטרנטוס

תנאים

חצי צל / צל

גובה

40-60 ס"מ.

פריחה

סגולה.

עלווה

מגוונת ריחנית.

 

שימושים: כיסויי שטח , מסלעות, מיכלים.
השקיה: בינונית.