03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » לאורנטיית הנחלים
לאורנטיית הנחלים
לאורנטיית הנחלים

תנאים

צל / חצי צל

גובה

20-40 ס"מ.

פריחה

כחול לבן.

עלווה

עגולה קטנה בגוון ירוק.

שימושים: בין שבילים, תיחום, מסלעות ערוגות.
השקייה: בינונית / מועטה.