03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » שומית הגינה
שומית הגינה
שומית הגינה

תנאים

שמש מלאה / חצי צל

גובה

40-60 ס"מ.

פריחה

סגולה.

עלווה

עשבונית בעלת ריח של שום ירוקה מגוונת.

שימושים: ערוגות , מסלעות, מיכלים.

השקייה: בינונית.