03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » ורבנה ארגנטינאית
ורבנה ארגנטינאית
ורבנה ארגנטינאית

תנאים

שמש מלאה / חצי צל

גובה

60-80 ס"מ.

פריחה

סגולה בעל אופי של קש. פורח:  אביב קיץ.

עלווה

מחודדת ענפים מעוצים.

שימושים: ערוגות , מסלעות .

השקייה: בינונית.