03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » וינקה מגור
וינקה מגור
וינקה מגור

תנאים

צל / חצי צל

גובה

משתרע 20-10 ס"מ.

השקייה

בינונית.

עלווה

ירוקה , מגוונת.

שימושים: כיסוי שטח, מיכלים , עלווה שטוחה מאד היוצרת מראה מעניין.