03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » הוטניה לבובה
הוטניה לבובה
הוטניה לבובה

תנאים

צל / חצי צל

גובה

בעל אופי משתרע, 40-60 ס"מ.

השקייה

מרובה.

עלווה

צבעונית בגוונים אדום, צהוב ירוק

שימושים: תחום ערוגות, מיכלים, נעלם בחורף , עלווה ריחנית.