03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » בידנס- דו שן
בידנס- דו שן
בידנס- דו שן

תנאים

שמש מלאה \חצי צל

גובה

אופי משתרע 30-50 ס"מ.

פריחה

צהובה, פורח בסתיו, חורף ואביב.

עלווה

גזורה

זנים: זן הפורח בסגול בעל אופי שיחי יותר
        זן קומפקטי

שימושים: מיכלים, ערוגות, מסלעות.