03-6471557 משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » ביצן זנים שונים 408
ביצן זנים שונים 408
ביצן זנים שונים 408

תנאים

שמש מלאה \חצי צל

גובה

30-60 ס"מ

השקייה

בינונית

עלווה

צבעונית משתנה בקור
 

 

זנים:  ביצן אוסטרלי

         ביצן מסולסל

         ביצן רובי

         ביצן פארטי טיים 

         ביצן צהוב

שימושים: תחום ערוגות, מיכלים, מסלעות.