03-6471557 משתלה סיטונאית » שיחים » אקזורה כתומה
אקזורה כתומה
אקזורה כתומה

תנאים

חצי צל - צל.

גובה

1 מטר.

פריחה

כתומה מרהיבה, נשיר מותנה.

עלווה

ירוק בהיר, עלים גדולים.