03-6471557 משתלה סיטונאית » שיחים » טבור מונטנה
טבור מונטנה
טבור מונטנה

תנאים

חצי צל - צל.

גובה

2-3 מטר.

פריחה

אשכולות לבנים ריחנים , נשיר מותנה.

עלווה

ירוק כהה, עלים גדולים.