03-6471557 משתלה סיטונאית » שיחים » דורנטה תיאלנדית צהובה
דורנטה תיאלנדית צהובה
דורנטה תיאלנדית צהובה

תנאים

שמש מלאה, חצי צל.

גובה

2-3 מטר.

פריחה

אשכולות סגולים, נשיר מותנה.

עלווה

צהובה, מרשימה מאוד.

 

זנים נוספים: מצויה –ירוקה

                   גולד אדג- עלווה צהובה רחבה

                   גיישה- פריחה סגולה מרהיבה

                   עלה קטן- עלווה צהובה קטנה