03-6471557 משתלה סיטונאית » שיחים » סמבוק שחור
סמבוק שחור
סמבוק שחור

תנאים

שמש מלאה, נשיר מותנה.

גובה

6-10 מטר, עץ קטן

פריחה

אשכולות לבנים.

עלווה

ירוק בהיר, עלווה צפופה.