03-6471557 משתלה סיטונאית » שיחים » מוראה מכבדית
מוראה מכבדית
מוראה מכבדית

תנאים

חצי צל, צל

גובה

1-3 מטר

פריחה

לבנה ריחנית, עלווה ירוקה כהה צפופה.

עלווה

ירוק כהה , עלווה צפופה.