03-6471557 משתלה סיטונאית » שיחים » סיזיגיום מכבדי
סיזיגיום מכבדי
סיזיגיום מכבדי

תנאים

שמש מלאה, חצי צל

גובה

1-3 מטר

פריחה

לבנה קטנה ריחנית,  ירוק עד.

עלווה

ירוק כהה , עלווה צפופה.


זנים : סיזיגיום אוסטרלי

         סיזיגיום קזוארני