03-6471557 משתלה סיטונאית » שיחים » מורן החורש
מורן החורש
מורן החורש

תנאים

שמש, חצי צל

גובה

2-3 מטר

פריחה

אשכולות לבנים ריחניים, ירוק עד

עלווה

ירוק כהה, עלים בייצתיים

 

זנים : מורן נטוי

         מורן קרח