03-6471557 משתלה סיטונאית » שיחים » לקופיליום
לקופיליום
לקופיליום

תנאים

שמש ישירה

גובה

1-2 מטר

פריחה

סגולה, ורודה

עלווה

אפור, ירוק עד

 

זנים : קומפקטום – פריחה ורוד סגול

          סאן חוזה – פריחה ורודה
          גרין קלואד- ורוד 

          מאובק- לבן

          סילברדו- כחול

          הוונלי קלואד – כחול