03-6471557 משתלה סיטונאית » שיחים » קליאנדרה אדומת פרי
קליאנדרה אדומת פרי
קליאנדרה אדומת פרי

תנאים

שמש מלאה \חצי צל

גובה

3 מטר- עץ קטן

פריחה

ורוד אדום רוב ימות השנה

עלווה

מנוצה בהירה