03-6471557 משתלה סיטונאית » שיחים » טיבוצינה כחולה
טיבוצינה כחולה
טיבוצינה כחולה

תנאים

 שמש מלאה \חצי צל

גובה

2-3 מטר

פריחה

ניצנים אדומים פרחיה סגולה מרהיבה

עלווה

מיוחדת עלים גדולים ושעירים .