03-6471557 משתלה סיטונאית » עצים » צפצפה מכסיפה
צפצפה מכסיפה
צפצפה מכסיפה
נשיר , אוהב מיים, עמיד לקור, עלווה ציבעונית כסופה.

גובה

8-12 מטר

רוחב

4-6 מטר

כללי

קצב צימוח מהיר, מתאים למיסוך עץ מעניין בגינה.