03-6471557 משתלה סיטונאית » עצים » ליגוסטרום יפני
ליגוסטרום יפני
ליגוסטרום יפני
ירוק עד, השקיה בינונית, עמיד לקור, פריחה לבנה באביב.

גובה

6-9 מטר

רוחב

4-6 מטר

כללי

קצב צימוח בינוני, מתאים למיסוך, הצללה עץ מעניין בגינה.