03-6471557 משתלה סיטונאית » עצים » ברוש סווינסגולד
ברוש סווינסגולד
ברוש סווינסגולד
משפחת המחטניים, ירוק עד, השקיה מרובה, עמיד לקור
עלווה צהובה מיוחדת.

גובה

6-8 מטר

רוחב

1 מטר

כללי

קצב צימוח איטי, מתאים למיכלים פיסולי.