03-6471557 משתלה סיטונאית » עצים » קופיניופסיס
קופיניופסיס
קופיניופסיס
ירוק עד, השקיה בינונית, עמיד לקור, פריחה לבנה ריחנית, פירות צהובים אינם למאכל אינם מלכלכים.

גובה

6-9 מטר

רוחב

6-8 מטר מטרייתי

כללי

קצב צימוח בינוני עלווה המזכירה את עץ החרוב, מתאים להצללה, חסימת רעש מיסוך .