03-6471557 משתלה סיטונאית » עצים » ברכיכיטון מורכב אדרי אולגה
ברכיכיטון מורכב אדרי אולגה
ברכיכיטון מורכב אדרי אולגה
נשיר מותנה, עמיד ליובש, 7-9 מטרפריחה אדומה מרהיבה בתקופת אביב קיץ

גובה

7-9 מטר

רוחב

6-8 מטר

כללי

קצב צימוח מהיר, מתאים למיסוך, למיכלים.
עץ פיסולי, עלים בגוון ירוק גזע חלק.