03-6471557 משתלה סיטונאית » עצים » ברככיטון צפצפתי מורכב קומפורט
ברככיטון צפצפתי מורכב קומפורט
ברככיטון צפצפתי מורכב קומפורט
  ירוק עד, העלים מזכירים את עלי עץ הקמפור, עלים בגוון ירוק בהיר עד אפור.

גובה

8-6 מטר

רוחב

5-7 מטר

כללי
קצב צימוח בינוני, מתאים למיסוך , למיכלים, הקטנת רעש, שבירת רוח, הצללה חלקית.