03-6471557 משתלה סיטונאית » ברכיקומה
ברכיקומה
ברכיקומה

 

  •   צמח רב שנתי
  •  גובה 40 ס''מ
  •  פריחה אביב-קיץ
  •  השקייה  בינונית
  •  חצי צל/צל

   ניתן להשיג במשתלת פתאל