03-6471557 משתלה סיטונאית » חמציץ וולקני
חמציץ וולקני
חמציץ וולקני

 

  •  צמח רב שנתי
  • גובה עד 40 ס''מ
  • פריחה אביב-קיץ
  • חצי צל/צל
  • השקייה בינונית

   ניתן להשיג במשתלת פתאל