03-6471557 משתלה סיטונאית » גרמית
גרמית
גרמית
  • צמח רבשנת
  • גובה 40-60 ס''מ
  • צימוח מהור
  • פריחה אביב-קיץ
  • מגבן צבעים
  • השקייה בינונית
    ניתן להשיג במשתלת פתאל