03-6471557 משתלה סיטונאית » קופאה
קופאה
קופאה

תנאים

שמש מלאה / חצי צל.

גובה

40-60 ס"מ.

פריחה

אביב-קיץ,צימוח בינוני.

עלווה

רב שנתי,השקאה בינונית.

 

ניתן להשיג במשתלת פתאל