03-6471557 משתלה סיטונאית » בידנס
בידנס
בידנס

תנאים

שמש  / חצי צל.

גובה

40 ס"מ.

פריחה

שלל צבעים.השקייה

בינונית

עלווה

גדולה מעוצת.

 

ניתן להשיג במשטלת פתאל